Planen er tilgjengeleg

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • www.alesund.kommune.no,
  • ligg også ute på Ålesund rådhus samt
  • på Statens vegvesen sitt kontor i Ålesund.

Føremålet med reguleringsplanen er å å utbetre fylkesvegen på strekninga frå Blindheimshallen til Flisnes, samt bygge nytt kryss, nye lokalvegar og løysingar for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Planforslaget omfattar også støytiltak.

Open kontordag

Statens vegvesen og Ålesund kommune arrangerer ein open kontordag hos Statens vegvesen i Vestre Olsvikveg 13 torsdag 13. november 2014 kl. 12 til 17 kor ein kan kome og rette spørsmål til representantar frå både kommunen og Vegvesenet.

Merknader

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanen skriftleg innan fredag 28. november 2014. Send merknadane til

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til planprosjektleiar Siv K. Sundgot tlf. 02030 eller e-post siv.sundgot@vegvesen.no.

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planen er utarbeidd etter §12-3.