Les mer om vedtaket "Fastsatt planprogram for fylkesveg 60, Blindheimshallen-Hatleholen-Flisneskrysset" i Ålesund kommunens nettside