Til grunnundersøkelse blir det brukt en beltegående grunnboringstraktor. Selve boringen etterlater seg lite spor, men å få boretraktoren fram til borepunktet kan t.d. medføre felling av trær. Dette blir gjort så skånsomt som mulig. Multiconsult AS skal gjennomføre grunnboringene på oppdrag fra Statens vegvesen.

Grunnundersøkelsen er en del av forundersøkelsen og vegplanen vil bli behandlet i samsvar med plan- og bygningslova, med utlegging til offentlig ettersyn og orientering til grunneierne. Grunneierne som blir direkte berørt får brev om grunnundersøkelsene.

Statens vegvesen beklager eventuelle ulemper grunneiere, naboer, trafikanter og andre opplever som følge av grunnundersøkelsene.