Reguleringsplan for fv. 60 Blindheimshallen-Hatlehol-Flisnes.