Planen kan lastast ned frå denne sida og er tilgjengeleg på rådhuset vi Stryn og på Ica i Olden.

Statens vegvesen vil ha kontordag i Olden (2. etasje ved Ica) tirsdag 17. august kl. 1500–2100. Det vil då vere høve til å kome med spørsmål og merknader til planen.

Spørsmål om planen kan rettast til Stryn kommune v/ Kolbjørn Nilsen, tlf. 57 87 47 00
eller Statens vegvesen v/ Geir Aase eller Odd Rune Våge, tlf. 815 44 010

Merknader til planen skal sendast til Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger innan 3. september 2010.