Reguleringsplanen vart vedteken i Selje kommunestyre 9. februar 2017.