Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 20. juni 2019.