Reguleringsplan for massedeponi og riggplass på Berge i Eidsdalen blei vedtatt i Norddal kommune 01.02.2018.