Dagens bru over Knarrlagsundet har redusert bæreevne og kort restlevetid. Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for ny bru.

Varsel om planoppstart, frist å komme med innspill er 27. mai 2019.