Hensikten med planen er å legge til rette for å bygge en ny bru som tåler dagens og fremtidig trafikk. Dette vil gi forutsigbarhet for næringslivet, og økt trygghet for alle trafikanter. Det er ikke krav til konsekvensutredning iht. §§ 4-1 og 4-2.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 27. mai 2019. Send det skriftlig til:

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Arnfinn Tangstad, tlf. 415 07 643, e-post arnfinn.tangstad@vegvesen.no.

Planavgrensning:

Planavgrensning fv. 6448 Knarrlagsundbrua