Det skal planlegges gangveg fra Indre Herøy skole til krysset med fv. 10 samt undergang under fv. 654. I tillegg er det et mål å konstruere et nytt og bedre kryss mellom fv. 654 og fv. 10.