Kontraktane er på førebuande arbeid og inneheld:

1. Veg og riggområde Skjeltene
• Kjøp og utlegging av 35 000 m3 sprengt stein
• Asfaltering
• Lukka rørgrøfter
Opning av tilbod: 21. august 2017

2. Forskjeringar Austnes og Longva
• Fjerne massar
• Sprenging
• Lukka rørgrøfter
Opning av tilbod: 31. august 2017

3. Forskjeringar Fjørtofta
• Fjerne massar
• Sprenging
• Lukka rørgrøfter
Opning av tilbod: 4. september 2017

4. Forskjeringar Myklebust
• Fjerne massar
• Sprenging
Opning av tilbod: 7. september 2017

Anleggstarten for Nordøyvegen er planlagt til oktober 2017. Dei to store byggekontraktane blir etter planen lyst ut våren 2018.