Formålet med reguleringsendringen er å regulere tilstrekkelig sideareal langs strekningen, slik at planen viser det totale omfanget av tiltakene og gir lovhjemmel for grunnerverv. I tillegg vil Vegvesenet vurdere behov for justeringer av tidligere planlagt trasé for både gang- og sykkelvegen og fylkesvegen.

Fv. 65 Skadberg

Foto: Goran Djajic, Statens vegvesen