Planhefte og vedtak i Surnadal kommunestyre kan lastast ned frå sida vegtatt reguleringsplan.