Detaljregulering for fv. 65 Vindøla-Røv, gang- og sykkelveg låg ute til offentleg ettersyn til 9. februar 2018 og vart vedtatt i Surnadal kommunestyre 5. april 2018, sak 20/18.