Det er utarbeidet en reguleringsplan som skal gi grunnlag for å grøfte, hogge skog og fjerne fjellknauser langs fylkesveg 685 mellom Trømborg og Eidsberg stasjon. Reguleringsplanen ble vedtatt av Eidsberg kommune 14.09.2017.