Prosjektet innebærer utbedring av 1150 meter på fylkesveg 700, inkludert ny Skjøtskfit bru, kurvejustering ved Klinghåmmårn, utlegging av innerkurve sør for Klinghåmmårn og grøftrensk og siktrydding på deler av strekningen.

Anleggsarbeidet begynner høsten 2017 og vil pågå til våren 2018.