Prosjektet omfatter ny veg på den ni kilometer lange strekningen fra Sandmoen i Trondheim til Tulluan i Klæbu. Hensikten med prosjektet er å bedre atkomsten til Klæbu, og spesielt næringsområdene på Tulluan.

Den 3,1 km lange strekningen fra Røddekrysset til Tanem bygges først. Anleggsarbeidet startet opp våren 2017. Den delen av vegen skal etter planen åpne for trafikk seinhøsten 2018.

Reguleringsplanlegging av neste delstrekning fra Tanem til Tulluan begynte vinteren 2018.