Statens vegvesen bygger 3,1 kilometer ny fv. 704 på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

I området fra den nye Hallanbrua og østover mot Klæbu er grunnforholdene dårligere enn forventet, med mer løsmasser og mindre fjell. Terrenget her er bratt og området er trangt, og den nye vegen skal bygges på et nivå som er ca. fem meter lavere enn dagens veg.

- For å få til en sikker bygging i dette området med disse grunnforholdene, kan vi ikke ha ordinær trafikk gjennom anlegget. Vi må derfor stenge vegen. Vi beklager de ulempene dette påfører trafikantene, sier prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen.

- Framdriftsmessig passer det bra å legge denne stengeperioden til skoleferien. Dermed unngår vi problemer med skoleskyssen, samtidig som det også er mindre trafikk om sommeren enn ellers i året, sier Venes.

Alternativ rute til Trondheim

Reisende fra Klæbu til Trondheim må benytte fv. 6680 (tidligere fv. 885) via Amunddalen.

AtB legger om sine bussruter i området i perioden fv. 704 er stengt.

God framdrift

- Framdriften ellers i prosjektet er god. Vi er ferdig med alle store sprenginger. Kun noe mindre sprengingsarbeid gjenstår, sier Venes.

- Den siste tida har vi holdt på mye med vann- og avløpsledninger, legging av OPI-kanaler (som er kabelkanaler for forskjellige typer kabler) og fjellsikring. Dette fortsetter vi med framover. Etter hvert blir det utlegging av frostsikringslag og forsterkningslag, som i praksis er bygging av sjølve vegen. Når vi nå stenger vegen i skoleferien, har vi et godt håp om å kunne åpne den nye vegen for trafikk seinhøsten i år, sier Venes.