- I et trangt parti skal vi sprenge ned en 25 meter høy skjæring for å gjøre plass til bredere veg og gang- og sykkelveg. Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere er vi nødt til å stenge vegen helt i en periode på sju uker. Stenginga gjør at vi også får en raskere framdrift og kan korte ned den totale anleggsperioden, sier prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen.

- Vi har valgt å legge den lange perioden med stengt veg til skoleferien. Slik unngår vi å skape problemer for skoleskyssen. Det er også mindre trafikk om sommeren enn ellers i året, noe som gjør dette tidsrommet bedre egnet enn andre deler av året, sier Venes.

Alternativ rute til Trondheim

Reisende fra Klæbu til Trondheim må benytte fv. 885 via Amunddalen.

AtB legger om sine bussruter i området i perioden fv. 704 er stengt.

Lysregulering og korte stopp

I perioden fram til vegen blir helt stengt, blir det etablert lyskryss i anleggsområdet, det første ved Hallansvingen vest for Tanem.

- Flere store anleggsmaskiner har behov for å krysse fylkesvegen. For å avvikle trafikken på en sikker måte, setter vi opp et lyskryss. Vi ber trafikanter som kjører gjennom anleggsområdet om være spesielt oppmerksomme, sier Venes.

Entreprenøren har anledning til å stenge vegen i inntil 30 minutter i følgende tidsrom:

  • Mandag - torsdag: kl. 11-12 og 18-19
  • Fredag: kl. 11-12
  • Lørdag: kl. 11-15

- Vi minner om at i tillegg til disse fastlagte periodene kan det bli korte perioder på inntil 15 minutter med stengt veg, sier Venes.

Vegen uegnet for trening på sykkel

- Vi er kjent med at fv. 704 vanligvis er en mye brukt rute for syklister som trener. Forholdene for syklende langs vegen er dårlige for tida, og vi anbefaler syklister som trener å bruke andre ruter, sier Venes.