Trafikantene som kjører på fv. 704 mellom Sandmoen og Klæbu, kan nå kjøre på ny veg på hele strekningen mellom Røddekrysset og Tanem. Onsdag kveld 3. oktober ble den nye Hallanbrua tatt i bruk.

- Trafikken følger nå hele den nye traseen. Mye arbeid er gjort. Om ikke vinteren kommer veldig tidlig, håper vi å kunne tilby en ferdig veg i slutten av november, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

En offisiell åpning av vegen vil sannsynligvis finne sted i begynnelsen av desember.

Fortsatt et anleggsområde

- Vi understreker at vegen fortsatt er et anleggsområde. Vegen har innsnevringer her og der og lys er ikke på plass riktig ennå. Fartsgrensa er 50 km/t gjennom hele anlegget, sier Sølberg.

- Det vil pågå anleggsarbeid inntil vegen minst en måned til, kanskje to. Derfor ber vi trafikantene ta hensyn til dem som arbeider langs vegen, sier Sølberg.

- Gang- og sykkelvegen er ikke ferdig. Derfor anbefaler vi at gående og syklende ikke bruker vegen ennå, sier Sølberg.

Beboere på Nideng

Når vegen nå er lagt over Hallanbrua, må beboere på Nideng i tida framover kjøre over Skjøla fram til Nidengveien blir ferdig. Reisende med buss må til Tanem eller Skjøla.