Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny veg på en strekning på ca 4 km fra Tanem i nord, langs foten av Vassfjellet til kryss med fylkesveg 6680 (Sveanvegen).

Planarbeidet inkluderer tunnel på en strekning vest for Tanem, med lengde ca 1 km. Størrelse på området er ca 1014 DAA.

Planavgrensning fv. 704 Tanem-Tulluan

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 13. mars 2018. Send det skriftlig til:

Kontakt

Eventuelle spørsmål rettes til Statens vegvesen v/Astrid Hanssen tlf. 93691008, e-post astrid.hanssen@vegvesen.no