Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til åpningsmarkering.

 • Når: Fredag 7. desember kl. 12.
 • Hvor: Tanem kollektivterminal.

Gunn Iversen Stokke, leder av Hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune vil klippe snora som markerer at den nye fylkesvegen er ferdig. På programmet står taler av representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Klæbu kommune og Statens vegvesen.

Det blir servering av hamburger, kake, kaffe og saft.

Besøkende kan parkere langs Nidengveien (tidligere fv. 704)

Alle er velkomne!

Statens vegvesen har på oppdrag fra vegeier Trøndelag fylkeskommune bygd:

 • 3,1 kilometer ny fv. 704 fra Røddekrysset til Tanem.
 • Tofeltsveg med bredde 8,5 meter, rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t.
 • Gang- og sykkelveg på hele strekningen.
 • Ny bru – lengde 62 meter.
 • Tilknytninger av lokalveger på strekningen.
 • Park & ride på Tanem.

Anleggsarbeidet startet opp i mars 2017. Anlegget er gjennomført som planlagt både når det gjelder tid og penger.

Gevinster med ny veg

 • Større forutsigbarhet og bedre framkommelighet for næringstransport og øvrige trafikanter.
 • Bedre trafikksikkerhet og færre ulykker.
 • Bidrar til et sammenhengende og godt tilbud for gående og syklende mellom Trondheim og Klæbu.

Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen takker Søbstad AS, Aas-Jakobsen og Multiconsult for godt utført arbeid.