Anleggsarbeidet startet våren 2017. Vegen skal etter planen åpnes for trafikk seinhøsten 2018.

Videovisualisering

Slik blir vegen når den er ferdig.

Trafikkavvikling i anleggsperioden

I perioden 26. juni – 13. august 2017 blir fv. 704 helt stengt. Utrykningskjøretøy kan passere gjennom anleggsområdet etter avtale med anleggsledelsen.

Det blir også redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet i hele anleggsperioden fra våren 2017 til ferdigstillelse seinhøsten 2018. Redusert framkommelighet innebærer dårligere underlag på vegen, omlagt veg, provisoriske kryss eller rundkjøringer og korte perioder (inntil 15 minutter) med stengt veg.

Anleggsarbeidet innebærer mye sprengning. Ved sprengning må vegen stenges. Vegen kan bli stengt i inntil 30 minutter i følgende tidsrom:

  • Mandag - torsdag: kl. 11-12 og 18-19
  • Fredag: kl. 11-12
  • Lørdag: kl. 11-15

Framkommeligheten for gående og syklende blir som for bilister. De må påregne stopp i forbindelse med sprengninger og underlaget kan tidvis være noe dårligere enn de er vant til på strekningen.