Reguleringsplan skal legge til rette for utbygging av en ny bru eller kulvert for å erstatte dagens bru. Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på stedet.

Reguleringsplanen ble vedtatt 31.01.2019.