Reguleringsplan for fv. 707 Bråbrua ble vedtatt 31.01.2019 av Trondheim kommune.