Fv. 714 forbinder kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Den 57,6 km lange strekningen mellom Stokkhaugen i Orkdal kommune og Sunde i Snillfjord kommune har lav standard. Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging som vil forkorte denne strekningen med ca. 12,5 km og redusere reisetiden betydelig, samt bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.

Klikk her for detaljert kart med oversikt over prosjektene  (juni 2017).

Få SMS-varsel om når fv. 714 er stengt.

Følg bygginga av bru over Åstfjorden på vårt webkamera.