– Dette er en stor merkedag. Vegen har stor betydning for vekst og verdiskaping i regionen, sa fylkesvaraordfører Arne Braut i sin åpningstale, og henviste til at oppdrettslaks for om lag sju milliarder kroner årlig fraktes på den såkalte Laksevegen.

Når Fenestunnelen nå står ferdig, erstatter den en bratt og svingete bakke med smal kjørebane, og som ofte skaper trøbbel for tyngre kjøretøy, spesielt vinterstid.

– Sammen med Ulvstubakken, som sto ferdig utbedret høsten 2011, er nå de to verste problempunktene med hensyn på trafikksikkerhet og framkommelighet på fv. 714 eliminert. Vi er også veldig glad for at vi kan åpne tunnelen ti måneder før tida, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Statens vegvesen utbedrer fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.