Det blir ingen mulighet for omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.

Stenger av hensyn til sikkerheten

- For tida støper vi brudekket på den nye Åstfjordbrua. Når vi skal støpe den delen av brua som går over dagens fv. 714, kan vi av sikkerhetshensyn ikke ha trafikk gående på vegen. Derfor må vi stenge fylkesvegen i 18 timer mens støpen pågår. Dette inkluderer også tid til at betongen herder noen timer etter selve støpinga, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Tidspunktet for stenginga er valgt i samråd med kommunene og nødetatene.

I rute til åpning november 2020

Støping av brudekket vil etter planen pågå fram til april neste år. Deretter skal brua få asfalt, rekkverk og belysning. Parallelt pågår ferdigstillelse av tunnelene.

- Det er god framdrift i arbeidet i alle deler av prosjektet. Vi ligger godt i rute til å kunne åpne nyvegen som planlagt i november neste år, sier Karlsen.