– Framdriften har vært god, og både entreprenøren og underleverandører har gjort en solid jobb, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Nå begynner «innredningsarbeidet» av Valslagstunnelen. Etter planen blir den åpnet for trafikk ved årsskiftet 2013-14. Når tunnelen åpner, erstatter den en smal og rasfarlig strekning med mange svinger.

Fenestunnelen åpner om noen uker

De to andre tunnelene ligger litt lenger fram i løypa. I den 1070 meter lange Fenestunnelen nærmer arbeidet seg slutten.

– Vi håper å kunne åpne Fenestunnelen for trafikk i begynnelsen av februar, mens Brattstiåstunnelen antakelig blir åpnet i mai, sier Soknes.