De to tunnelen er en del av Åstfjordkryssinga.

Mjønestunnelen (770 meter)

Gjennomslag i tunnelen 11. september 2018

Slørdalstunnelen (2650 meter)

Inndrift uke 7: 59 meter. Total inndrift: 1794 meter.