De to tunnelen er en del av Åstfjordkryssinga. Tunneldrivinga på utbygginga av fv. 714 er nå ferdig.

Mjønestunnelen (770 meter)

Gjennomslag i tunnelen 11. september 2018

Slørdalstunnelen (2650 meter)

Gjennomslag i tunnelen 26. april 2019.