Følgende delprosjekter er fullførte:

  • Ulvstubakken
  • Våvatnet
  • Mjønes-Vasslag
  • Ny veg gjennom Snilldalen

Lenker til prosjektene finner du i margen på venstre side.