Den 64 meter lange Snilldalselvbrua over Snilldalselva kobler den nye vegen sammen med dagens fv. 714.

Den nye vegen gjennom Snilldalen erstatter en smal og svingete veg, som også har problematiske stigningsforhold, spesielt om vinteren. Den nye vegen korter inn den gamle vegen med omtrent to kilometer.

Anleggsarbeidet ble påbegynt våren 2015 med Kruse Smith som hovedentreprenør.

Den nye vegen åpnet 29. mai 2017