Før utbedringa hadde Ulvstubakken en helling på ni prosent. Det skapte framkommelighetsproblemer for tungtransporten, spesielt vintertid. Entreprisen for dette prosjektet innebar etablering av 2,4 km ny veg, inkludert krabbefelt og reduksjon av hellinga til sju prosent.

Kvikkleire, trasekonflikt med en kommunal vannkilde og flytting av høyspentmaster var de største utfordringene i prosjektet.

Byggherre for prosjektet var BL Entreprenør AS. Arbeidet ble påbegynt i august 2010.

Ulvstubakken ble offisielt åpnet 4. november 2011.