Prosjektet innebærer å anlegge 870 meter ny veg gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veglinja går gjennom er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Vegskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen

Anleggsarbeidet tok til våren 2015 med Kruse Smith som entreprenør. Vegen ved Våddånesset ble åpnet for trafikk 14.12.15.