Det skal bygges ny fylkesveg 716 mellom Frøya kystflyplass og Nabeita ved Flatval i Frøya kommune. Prosjektet og omfatter prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av 1050 meter ny fylkesveg og 550 meter ny gang og sykkelveg. Det skal bygges to nye kryss med 400 meter sideveger.