På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune lyste vi i desember 2017 ut konkurransen om å bygge ny fv. 716 mellom Frøya flyplass og Nabeita ved Flatval i Frøya kommune. Kontrakten ble lyst ut som totalentreprise.

KN Entreprenør, som var eneste tilbyder, er nå i gang med å bygge prosjektet.

Sprenging
Entreprenøren har fjernet trær og busker i hele vegtraseen og har startet med sprenging vest i ny veglinje ved Frøya kystflyplass. Aktiviteten vil trappes opp i de kommende ukene. Det vil bli sprenging og massetransport gjennom Flatval, fram til at entreprenør får opparbeidet en egen anleggsvei gjennom anlegget.

Ved sprenging nær veg vil det bli stopp i trafikken i opp til 15 minutt.

- Prosjektet skal være ferdig bygd høsten 2018, sier byggeleder Line Søreng.

Følgende inngår i prosjektet:
Prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av ca. 1050 meter ny fv. 716 og 550 meter ny gang- og sykkelveg. I tillegg skal det bygges to kryss med ca. 400 meter tilhørende sideveg. Elektro samt vann og avløp inngår også.