I prosjektet Flatvevegen skal det i 2018 bygges ca 1 km ny veg og 0,5 km ny gang- og sykkelveg. Dette utgjør en del av strekningen som omfattes av reguleringsplanen Frøya Kystflyplass – Nabeita skole. Reguleringsplanen ble godkjent av kommunen i 2010.