Prosjektet innebærer bygging av ca. 4,2 kilometer ny veg i jomfruelig terreng, inkludert to tunneler. Den nye vegen skal erstatte dagens rasutsatte veg gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden.

Se siste oppdaterte bilde fra anleggsområdet på vårt webkamera.

 

Kart fv. 723 Herfjord–RyssdalenKart fv. 723 Herfjord–Ryssdalen