Prosjektet innebærer bygging av ca. 4,2 kilometer ny veg i jomfruelig terreng, inkludert to tunneler. Den nye vegen skal erstatte dagens rasutsatte veg gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden.

 

Kart fv. 723 Herfjord–RyssdalenKart fv. 723 Herfjord–Ryssdalen