- Fra vi begynte å regulere vegen til den nå står ferdig bygd, har det gått snaut tre og et halvt år. Det er sjeldent raskt for et såpass omfattende prosjekt, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

I prosjektet inngår Ryssdalstunnelen (590 meter), Herfjordtunnelen (760 meter) og den 146 meter lange Ryssdalsbrua, som ruver 43 meter over dalbunnen på det høyeste.

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, som eier vegen, Åfjord kommune og Statkraft. Det har vært stor vilje i alle ledd for å få til dette prosjektet. Godt vær og en meget løsningsorientert entreprenør (Kruse Smith og Syltern) bidro også, sier Rovik.

Se video av nyvegen og gamlevegen.

Vindmølleutbygging bidro til nyvegen

Staten bidrar med midler til fylkene for å utbedre rasfarlige veger, såkalte rassikringsmidler. Vegstrekningen i Åfjord sto på førsteplass på lista over rasfarlige veger i gamle Sør-Trøndelag, men kun på femteplass over rasfarlige veger i Midt-Norge. Derfor var det vanskelig å finne tilstrekkelig med midler til en større utbygging.

Våren 2016 besluttet Statkraft utbygging av vindmøller på Kverndalsfjellet og Harbakfjellet. De trengte bedre veger for å transportere vindmøllene til fjells og framtidig sikkerhet for drift og vedlikehold, og var villig til å bidra med penger til vegbygging. Det samme var Åfjord kommune. Fylkeskommunen fikk aksept fra Samferdselsdepartementet for at de kunne forskuttere 170 millioner kroner fra de statlige rassikringsmidlene. Sammen fikk da aktørene skrapt sammen nok penger til å bygge den nye rassikre vegen.

- For Statkraft hastet det å få på plass den nye vegen, slik at de kan komme i gang med vindmølleprosjektene sine. Vi inngikk en avtale med dem om ferdigstillelse av vegen i løpet av november 2019. Det har vi nå klart, sier Rovik.

- Artig prosjekt å være med på

- Isolert sett har dette prosjektet gått helt etter boka. Det har vært et innholdsrikt prosjekt med både tunneler, brubygging og veg i dagen i jomfruelig terreng. Framdriften har vært jevn og som planlagt. Raset ved Gartnesodden i et annet delprosjekt tidligere i høst var krevende å håndtere, og forsinka oss litt da vi sto midt oppe i ferdigstillelsen. Ellers har det gått bra, sier Rovik.

- Av minneverdige opplevelser underveis vil jeg trekke fram lokalbefolkningen, som hele tida har vært positiv. Ved flere anledninger har de kommet med sjokoladekake. Det viser at prosjektet har vært etterlengta og at jobben vi har gjort, blir satt pris på. Det har vært et artig prosjekt å være med på, sier Rovik.

Han trekker også fram at de har fått til noen fine gevinster utafor selve prosjektet.

- Gjennom godt samarbeid med fylkeskommunen og driftsmiljøet i Statens vegvesen, har vi fått til nye stikkrenner, nytt rekkverk, ny asfalt og ytterligere noen mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak. Dermed kan vi nå åpne ca. 5 km ny og 4,2 km oppgradert veg, sier Rovik.

Se video av Ryssdalsbrua som skyves på plass (Facebook).