Tidlig tirsdag morgen 27. august raste støttefyllinga og deler av vegskuldra til fv. 723 ved Gartnesodden i Åfjord ut på sjøen.

- Å bygge opp vegen igjen viste seg å være vanskeligere enn først antatt på grunn av ustabile grunnforhold på sjøbunnen. Fordi det er stor usikkerhet om når vi kan klare å få på plass en trygg, kjørbar veg forbi Gartnesodden, etablerer vi nå en vel to kilometer lang omkjøringsveg, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Entreprenører er nå i gang på begge sider og arbeidet pågår døgnet rundt.

- I beste fall vil det ta en ukes tid å etablere omkjøringsvegen. Sannsynligvis har vi god oversikt på mandag. Vegen vil få grusdekke med bredde slik at to personbiler kan møtes. Vi vil også etablere møteplasser slik at større kjøretøy kan møtes. Det vil også bli bratte stigninger, men det trur vi skal gå bra i en periode, sier Rovik.

- Etableringa av omkjøringsvegen vil nok gå utover framdriften i utbyggingsprosjektet fv. 723 Herfjord-Ryssdalen og arbeidene i Liankrysset. Vi har tatt i bruk alt tilgjengelig mannskap og ressurser fra disse prosjektene. Alle stiller opp og er veldig positive. Jeg vil berømme både entreprenører og lokalsamfunnet her for det de klarer å mobilisere av ressurser, sier Rovik.

Inntil omkjøringsvegen er ferdig kan gående, syklende, mopedister, motorsyklister og ATV-sjåfører passere rasstedet ved Gartnesodden. Det går også busser, og et fergesamband mellom Linesøya og Dybfest er etablert.

Se Åfjord kommunes nettsider for rutetider, plassbestilling på ferga og utfyllende informasjon om rashåndteringa.