Onsdag 29. mai gjelder følgende:

  • Vegen stenges i inntil 15 minutter fra kl. 17.00-19.30
  • Vegen helt stengt fra kl. 19.30-21.30
  • Vegen åpen fra kl. 21.30-22.30
  • Vegen helt stengt fra kl. 22.30-05.30
  • Vegen åpen fra kl. 05.30

Samme stengetidspunkt gjelder også torsdag kveld/natt.

Flere detaljer om stengeregimet på fv. 723.