Det ble mye uventet oppmerksomhet om at fv. 723 i Åfjord var helgestengt da en bølge fra en sprenging tok med seg et naust på sjøen

I etterkant av all oppmerksomheten ønsker byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen å forklare bakgrunnen for jobben som ble gjort i helga. Videoen viser hva som ble utført av arbeid ved Gartnesodden i helga.

- Viktig å gjøre jobben raskt

- Ved å stenge fv. 723 avskjærer vi mer enn 1000 menneskers vegforbindelse til omverden. Derfor var det viktig å gjøre jobben raskt. Samtidig var jobben svært omfattende, der flere hensyn skulle veies mot hverandre. Vi kunne gjort jobben annerledes, med mindre og flere salver og dermed brukt lengre tid, sier Rovik.

Åfjord kommune hadde satt maks stengetid på tre døgn på grunn av beredskap og belastning på lokalsamfunnet i Stokksund. Det er seks gårdsbruk med melkeproduksjon, som måtte ha tømt ut melken hvis ikke tankbil hadde kommet gjennom på mandag.

- Forventningene lå på at samfunnet skulle fungere som vanlig fra mandag morgen. Folk skulle både ut og inn av området til arbeid og skole, sier Rovik.

Lang planlegging

- Stengehelga har faktisk vært planlagt helt siden ettervinteren 2018, og det har vært et godt teamarbeid mellom de offentlige myndighetene. Mange aktiviteter har vært gjort i forkant, blant annet mudring i fjorden for å unngå undersjøiske ras, miljøundersøkelser og tett samarbeid med Fylkesmannens miljøavdeling i forbindelse med utslippstillatelsen, sier Rovik.

I forbindelse med arbeidene er hele Lundfjorden avstengt med en siltgarding for å holde oppvirvling fra utfylling og mudring innestengt i Lundfjorden.

Arbeidet startet rundt midnatt natt til lørdag. De ansatte hos entreprenøren gikk skift gjennom helga.

- Solid jobb

- Entreprenøren gjorde en faglig meget solid jobb i trange og delvis mørke omgivelser, og klarte å utføre jobben uten uhell og skader. Med god innsats fra mange parter rakk vi å gjenåpne vegen mandag morgen, slik at folk kom seg på jobb, sier Rovik.

I sjølve sprenginga, som førte til bølgen som tok naustet, ble det benyttet ca. fem tonn sprengstoff fordelt på 2500 meter borehull. Hele salven på ca. 120 meters lengde var på i overkant av 7000 fastkubikkmeter stein, hvorav om lag halvparten gikk på sjøen.

- Hadde vi mislyktes og skutt bort hylla vegen ligger på, hadde Stokksundområdet vært avskåret i lengre tid. Det er beklagelig med skade på omgivelsene, men i dette tilfelle er skadene små i forhold til følgeskadene på samfunnet rundt hvis vi ikke hadde kommet i mål som planlagt, sier Rovik.

Arbeidet ved Gartnesodden innebærer å rette ut skarpe svinger, slik at de lange vindturbinene som skal brukes på Harbaksfjellet kan transporteres på vegen.