Slik ser det planlagte stengeregimet ut:

1) Uke 2,3 og 4

I uke 2, 3 og 4 vil fv. 723 bli periodevis stengt ved Gartnesodden i tidsrommet kl. 1200-1415 og kl. 1615-1715 mandag - torsdag

Det kan også bli perioder med kvelds-/nattestenginger der vegen stenges fra kl. 1930–2130 og nattestengt fra kl. 2230-0530.

Behov for stenging vurderes fortløpende og vil bli varslet via SMS senest kl. 1200 dagen før.

Meld deg på SMS-varsel.

2) Uke 5

I begynnelsen av uke 5 vil asfalten bli fjernet og det vil pågå kvelds-/nattarbeid med boring og forberedende arbeider. Det kan bli behov for stenginger på dagtid også i denne perioden. Dette vil bli varslet via SMS på vanlig måte.

3) Stengt veg første helga i februar

Fra kl. 0000 natt til lørdag 2. februar til mandag 4. februar kl. 0630 vil fv. 723 ved Gartnesodden være helt stengt for trafikk.

- Det vil pågå arbeid på stedet med boring, sprenging og massetransport kontinuerlig i denne perioden frem til vegen kan åpnes for trafikk. Det vil bli fysisk umulig å passere med kjøretøy i denne perioden, sier Rovik.

Hvis det vurderes som forsvarlig, vil vegen bli åpnet for trafikk fra mandag 4. februar kl. 0630 til kl. 0845. Vegen stenges deretter for trafikk igjen frem til kl. 1500. Fra kl. 1500 til kl. 1630 vil vegen være åpen for trafikk, men stenges på nytt fra kl. 1630 til kl. 2130 hvis behov.

- Vi legger opp til at skolebuss kan passere. Øvrig kollektivtrafikk blir innstilt på mandag 4. februar, sier Rovik.

Det vil bli sendt ut statusmelding på SMS søndag 3. februar ca. kl. 1800.

- Beredskapspersonell som lege og dyrlege kan kontakte anlegget på beredskapstelefon og gå til fots gjennom anlegget og bli hentet på Stokksundsiden. Åfjord kommune, AMK, brannvesen og politi har fortløpende vurdering hvordan de kan ivareta beredskapen ut fra de begrensningene på fremkommelighet som dette medfører, sier Rovik.

Det er også opprettet kontakt med Strudshavn og Terning AS som står for melketransporten og AtB/Trønderbilene, som ansvarlig for rutetrafikken til Stoksund, samt Trøndertaxi.

Er det noen spørsmål rundt dette ta kontakt direkte med prosjektet ved byggeleder Olaf Rovik på telefon 911 12 605 eller på epost til olaf.rovik@vegvesen.no eller Vegtrafikksentralen på tlf. 175.