Kontrakten omfatter ombygging og senking av Liankrysset på fv. 723 og fv. 6318 Harbakvegen fra Liankrysset og frem til Skjøravegen, tillegg til tre punktutbedringer på fv. 723 Stokksundvegen.

Arbeiderne starer opp umiddelbart og skal være ferdigstilt til 31. oktober 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 16 millioner (eksklusiv mva).

- Vi bygger dette prosjektet som en følge av vindkraftutbyggingen på Harbaksfjellet. Statkraft/Fosen vind har inngått avtale med Trøndelag fylkeskommune om dekning av kostnadene, og Statens vegvesen står for gjennomføringen på vegne av fylkeskommunen, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

- Det må påregnes noe trafikkregulering i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med arbeidene på fv. 6318 Harbaksvegen. Nærmere info vil komme når detaljene er avklart, sier Rovik.

Egen SMS-varling vil bli etablert for disse arbeidene.