Statens vegvesen har av Nordland fylkeskommune fått i oppdrag å rassikre fylkesveg 7702 (før 976) mellom Andenes og Bleik. Parsellen mellom Andøy Space Center og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Det skal utarbeides planprogram med alternativsvurdering og anbefaling. Deretter skal det utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for anbefalt alternativ.

Fv. 7702 Andøya, skredsikringFv. 7702 Andøya, skredsikring Foto: Thomas Rolland