Plandokumentene

  • kan lastes ned fra siden "Reguleringsplan",
  • kommunens nettsider,
  • er også lagt ut hos Statens vegvesen i Harstad, Fjordgata 5, 9405 Harstad og
  • hos Andøy kommune, Storgata 68, 8480 Andenes.

Planen kan i spesielle tilfeller sendes ut. Ta i så fall kontakt.

Folkemøte

Statens vegvesen vil avholde folkemøte om planen 4. januar 2019, kl. 1800 på Bleik Samfunnshus.

Merknader

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 21. januar 2020. Merknader sendes til:

E-post og brev merkes 19/41911.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte:

Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen. Dette varsel er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §12-3 og 3-7.