Nordland fylkeskommune har gitt Statens vegvesen i oppdrag å vurdere hvordan fv. 7702 (før 976) på Andøya kan rassikres. Vegvesenet har vurdert flere løsninger og anbefaler at det bygges en tunnel.