Granvin heradstyre vedtok reguleringsplan for fv. 7 Lussandberget i møte 24.04.2013. Prosjektet omfattar 1 565 m tunnel forbi rasutsett område, i tillegg til om lag 400 meter veg i dagen på kvar side av tunnelen.