Planprogrammet vart fastsett av Kvam heradstyre 13.11.2018 og av Samnanger kommunestyre 08.11.2018